Včela medonosná

Včelu medonosnú zaraďujeme k sociálnemu hmyzu, pretože žije v spoločenskom zoskupení ktoré nazývame včelstvo.

Vzájomná činnosť jedincov vo včelstve je harmonicky zosúladená tak, že sú navzájom vo funkčnom spojení. Jednotlivé zložky včelstva závisia na sebe tak, že jedna bez druhej nemôžu jestvovať, prípadne neplnia svoju funkciu. Ani jeden člen včelstva nemôže trvalo oddelene existovať.

Včelstvo tvorí jedna matka, tisíce robotníc a niekoľko stoviek trúdov. V období biologického kľudu (v zime) je početnosť 10 – 15 tisíc a v plnom produkčnom období (v lete) 60 – 80 tisíc jedincov i viac. Spoločenský život včiel podmieňuje výživa, potreba tepla, ochrany, rozmnožovania a starostlivosti o plod.

Medzi robotnicami existuje dokonalá deľba práce. Súvisí s vekom robotnice a potrebami včelstva. Včely sa na fyziologickom podklade špecializujú na určité práce. Mladé včielky (1 – 12 deň)  čistia bunky, kŕmia a ošetrujú plod. Od 10. do 20. dňa čistia úľ, stavajú včelie dielo, prijímajú nektár a peľ od lietaviek, strážia úľ a vetrajú. Od 20.dňa až po smrť sa stávajú lietavkami. Zbierajú nektár, peľ, vodu, živice. V období intenzívnej činností včela žije 30 – 40 dní. Robotnice vyliahnuté na jeseň žijú podstatne dlhšie cca 8 týždnov.

Dorozumievanie sa včiel prebieha prostredníctvom tancov, ktorými signalizujú objavený zdroj potravy. Orientačným bodom je slnko.