Hospodársky význam

Významnou a nenahraditeľnou súčasťou v prírode sú opeľovači. 80 % všetkých plodín je opeľovaných včelami. Žiaľ v súčasnosti sa dostávajú do skupiny ohrozených druhov. Včela medonosná je veľmi citlivá na znečistené životné prostredie. Chemické postreky, pesticídy včelu zabíjajú. Ak sa včela nasosá kontaminovaného nektáru otrávi sa po ceste do úľa, ak je chemikália slabšia včielka hynie pomalšie a v úli. K zlepšeniu tejto situácie môže prispieť efektívne každý človek v rámci svojej činnosti a možností. Až tretina potravín je závislá na opeľovaní včelami.