Med je sladká hmota prírodného charakteru, ktorú včely medonosné vytvárajú z nektáru. Obsahuje cukry – sacharózu, fruktózu a glukózu.  Cukry majú fyzikálnu vlastnosť kryštalizácie v priebehu času a podľa podmienok. Preto je kryštalizácia medu prejavom jeho pravosti – čas kryštalizácie medov je rôzny, kryštalizácia medu závisí od viacerých faktorov(pomer glukózy a fruktózy, spôsob spracovania, teplota skladovania), opatrným zahrievaním medu vo vodnom kúpeli teplom do 40 -50°C môžeme med opäť stekutiť. Vyššia teplota zničí jedinečné zložky medu.