Počet včiel v jednej rodine / úle sa v priebehu roka mení. Najmenej je ich na konci zimy a skorej jari, najviac uprostred leta. Včely svoju populačnú krivku rozvoja riadia slnovratom a nie našim kalendárom. V našom konkrétnom prípade sa sila rodiny pohybuje medzi 20 000 až 60 000 včelami. Včelie spoločenstvo je prísny matriarchát – vláda jednej včely – matky. Ak rodina stratí matku a nestihne si vychovať novú je odsúdená na zánik.